Wederom het persoonsnummer

persoonsnummer

Op Zwedenforum of Facebook komen vaak vragen voorbij over het krijgen van een persoonsnummer en het is duidelijk dat dat voor sommige personen echt moeilijk te krijgen is, en dat er ook erg veel onduidelijkheden bestaan over de voorwaarden die gesteld worden aan het verstrekken hiervan. Ik heb er eerder iets over geschreven, toegespitst op mijn persoonlijke situatie, maar ik zal dat nu uitgebreider doen, ook voor situaties die voor anderen van toepassing zijn. Ook zijn er hieraan gekoppeld veel vragen over de zorgverzekering, dus ook dat zal ik hier behandelen.

 

Afhankelijk van je situatie moet je een ander traject volgen om het persoonsnummer te krijgen. Ik deel de Nederlandse emigranten naar Zweden daarom in in enkele groepen.

 1. Mensen die naar Zweden emigreren met een WAO, WIA of AOW uitkering
 2. Mensen die Naar Zweden emigreren om daar samen te gaan wonen met hun liefde
 3. Mensen die naar Zweden emigreren en daar al een baan hebben
 4. Mensen die naar Zweden emigreren en daar werk gaan zoeken
 5. Mensen die naar Zweden emigreren, daar niet gaan werken maar gaan leven van hun spaargeld
 6. Mensen die in Nederland blijven wonen maar een vakantiehuis hebben in Zweden

Er zijn zeker nog andere situaties mogelijk, maar ik denk dat het overgrote deel van de emigranten wel onder 1 van deze 6 situaties te scharen is. De informatie is uitsluitend van toepassing op mensen met de Nederlandse nationaliteit die van Nederland naar Zweden verhuizen. Voor mensen met een andere nationaliteit kan het dus anders zijn. Ook ben ik niet op de hoogte van de regels in België en is onderstaande informatie dus niet zonder meer van toepassing op Belgen die naar Zweden verhuizen.

Een groep die ik buiten beschouwing gelaten heb zijn mensen die naar Zweden emigreren om er een bedrijf voort te zetten,  te starten of over te nemen. Dit omdat er daarbij meer om de hoek komt kijken en ik op dat vlak weinig kennis heb van de regelgeving en niet in staat ben enige zinvolle adviezen te geven.

1 Mensen die naar Zweden emigreren met een WAO, WIA of AOW uitkering

Ik heb een WIA uitkering en val dus zelf in deze groep. Ik heb hierover eerder een artikel geschreven dat je hier kunt vinden. Daar wordt uitgebreid uitgelegd wat de te volgen weg is voor deze groep.

Ik wil hier nog iets aan toevoegen, speciaal voor mensen met een AOW uitkering die ook een aanvullend pensioen hebben. Je AOW uitkering wordt in Nederland belast, en je betaalt daarover ook in Nederland zorgpremie, via Zorginstituut Nederland. Die premie wordt dus al van je AOW ingehouden en je hoeft niet meer maandelijks zelf een rekening te betalen. Heb je echter ook een aanvullend pensioen, dan wordt dat deel in Zweden belast. Zweden houdt daarbij ook ziektepremie in. Je betaalt dus 2 maal premie voor je zorgverzekering. Wel is het zo dat Nederland op je AOW een belastingvrije voet toepast, en Zweden dat over je aanvullend pensioen ook doet. De schade wordt daarmee beperkt, maar nog steeds betaal je dus 2 maal voor hetzelfde.

Er zijn veel klachten hierover en er loopt al lange tijd een klachtprocedure hierover bij de EU. Het lijkt er niet op dat beide landen erg hard meewerken aan een oplossing, dus het kan heel goed nog 10 jaar duren voor dit wordt rechtgetrokken. Ik weet niet welk van de 2 landen hierbij fout is maar dat 1 van de 2, of mogelijk beiden zich niet aan EU regels houdt in deze lijkt aannemelijk.

2 Mensen die Naar Zweden emigreren om daar samen te gaan wonen met hun liefde

Ik ga er hierbij van uit dat je gaat samenwonen met iemand die de Zweedse nationaliteit heeft en in Zweden woont. Het kan ook iemand zijn met een andere nationaliteit die in Zweden woont en er volledig verblijfsrecht en een persoonsnummer heeft.

De informatie over deze situatie op de site van skatteverket is beperkt. Ik kan hier dus alleen uiteenzetten wat ik gelezen heb op diverse fora en blogs van mensen die in deze situatie zaten.

Om op basis van sambo (samenwonen) een persoonsnummer te krijgen wil skatteverket 2 dingen:

 • Je sambo moet voldoende middelen van bestaan hebben om jou mede te onderhouden en ook aangeven dat te willen doen.
 • Je moet aantonen dat je al langere tijd een relatie hebt. Dit is soms erg lastig als je enige tijd een relatie op afstand gehad hebt, maar je kunt hiervoor dingen aandragen als bewijs zoals bijvoorbeeld vliegtickets van bezoeken aan elkaar, tickets of rekeningen van vakanties die je samen gehad hebt. En verder alles dat aangeeft dat je elkaar al langer kent. Als je al eerder in een ander land samen gewoond hebt dan is dit uiteraard een stuk makkelijker maar je moet het wel op 1 of andere manier aan kunnen tonen, bijvoorbeeld met een huurcontract op beider naam of een bewijs van inschrijving op hetzelfde adres voor beiden.

Als je aan deze punten voldoet en skatteverket accepteert ze dan krijg je dus je persoonsnummer als sambo. je bent daarmee dan ook opgenomen in het Zweedse zorgsysteem.

Je bent bij het aanvragen van een persoonsnummer als sambo dus een beetje overgeleverd aan de beoordeling door de ambtenaar die je treft, er is enige willekeur. Het is verstandig als de Zweedse helft van te voren al langs gaat bij skatteverket om de dingen te bespreken. Als skatteverket oordeelt dat de Zweedse helft te weinig middelen van bestaan heeft om jou te onderhouden, dan accepteren ze soms ook als bijvoorbeeld de schoonfamilie garant staat voor jouw onderhoud.

aanvulling 25-4-2016 naar aanleiding van een reactie:  

Als je naar Zweden komt als sambo dan moet je in sommige gevallen eerst naar migrationsverket voor je naar skatteverket kunt om een persoonsnummer als sambo aan te vragen. Als je kunt aantonen al in een ander land samengewoond te hebben en de Zweedse wederhelft daar ook ingeschreven is geweest dan is dit niet nodig. Heb je niet eerder in een ander land samengewoond dan moet je bij migrationsverket uppehållsrätt of uppehålstillstånd aanvragen voor je een persoonsnummer als sambo kunt aanvragen.

3 Mensen die naar Zweden emigreren en daar al een baan hebben

Als je al een baan hebt op het moment dat je naar Zweden gaat verhuizen dan is het vrij makkelijk om een persoonsnummer te krijgen. Je kunt het bij skatteverket aanvragen en moet daarbij het volgende meenemen

 • Paspoort of ID kaart
 • Huwelijkscertificaat als je getrouwd bent
 • Geboortecertificaten van kinderen
 • Arbeidscontract, met een minimale contractduur van 1 jaar.

Als je dit kunt overleggen dan krijg je op deze basis je persoonsnummer. Ook je partner en kinderen krijgen er elk 1.

Ik heb ervaringen gelezen van mensen die ook met een korter contract toch een persoonsnummer kregen, maar meer ervaringen van mensen die dat niet kregen. Verder krijg je bij een kort tijdelijk contract of een vakantie of seizoensbaan niet snel een persoonsnummer.

Als je in Zweden werkt en belasting betaalt, en je persoonsnummer hebt, dan ben je automatisch opgenomen in het zorgsysteem.

4 Mensen die naar Zweden emigreren en daar werk gaan zoeken

Deze groep krijgt een persoonsnummer en is voor zorg verzekerd zodra ze een baan vinden, zoals beschreven bij punt 3 hierboven. Tot ze een baan gevonden hebben kunnen ze nog geen persoonsnummer krijgen tenzij ze voldoende geld hebben en een private zorgverzekering afsluiten, zoals beschreven wordt in punt 5.

Zodra je je uitschrijft uit Nederland ben je ook niet meer voor zorg verzekerd. Je kunt dus in Zweden geen gebruik gaan maken van je Nederlandse zorgpas of EHIC, doe je dat toch, dan pleeg je fraude. In Zweden ben je ook niet verzekerd. Je valt dus tussen wal en schip, maar er zijn wel manieren om dit op te lossen.

Je kunt je inschrijving in Nederland laten bestaan, bijvoorbeeld op een adres van familie, en je pas uitschrijven als je een baan gevonden hebt. Dit kan echter niet onbeperkt. Als je langer dan 8 maanden weg bent uit Nederland, dan ben je verplicht je uit te schrijven en daarmee vervalt je zorgverzekering dus. Je kunt natuurlijk de gok nemen en je toch niet uitschrijven, maar strikt genomen ben je dan niet verzekerd, en een zorgverzekeraar kan dus moeilijk doen als ze iets moeten gaan betalen.

Als je geen mogelijkheid hebt om je op een Nederlands adres ingeschreven te laten staan, of als het in Zweden langer duurt dan 8 maanden om werk te vinden, dan is er nog een andere mogelijkheid. Je kunt je ook verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij met een zogenaamde expat-zorgverzekering. Een heel bekend voorbeeld hierbij is de zorgverzekering van Oom, maar er zijn meer maatschappijen die een dergelijke verzekering aanbieden. Sommige van die verzekeringen zijn per maand opzegbaar, dus als je in Zweden een baan vindt en daarmee onder het Zweedse zorgsysteem komt te vallen, dan kun je makkelijk en snel van je expat verzekering af.

Let op, als je verhuist naar Zweden dan kun je het probleem van de zorgverzekering niet oplossen met een reisverzekering. Reisverzekeringen zijn bedoeld voor vakanties en niet geldig bij emigratie. Een reisverzekering dekt ook nooit volledige zorg maar kan hooguit wat aanvullingen bieden bovenop de dekking van je normale Nederlandse zorgverzekering.

5 Mensen die naar Zweden emigreren, daar niet gaan werken maar gaan leven van hun spaargeld

Als je naar weden verhuist om daar te gaan leven van je spaargeld, niet gaat werken en ook geen uitkering uit Nederland hebt, dan zijn er wel mogelijkheden om een persoonsnummer te krijgen. Je kunt echter niet opgenomen worden in de Zweedse zorgverzekering.

Om in Zweden een persoonsnummer te krijgen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden

 • Je moet voldoende geld hebben om jezelf en je familieleden minimaal 1 jaar te kunnen onderhouden
 • Je moet een zorgverzekering hebben die alles dekt dat volgens het Zweedse systeem nodig is

Er wordt door skatteverket op hun website niet precies gezegd wat zij genoeg geld vinden. Uit ervaringen van anderen heb ik begrepen dat een bedrag rond €15000 per persoon meestal als voldoende beschouwd wordt. Als je dat niet hebt, maar een inwoner van Zweden verklaart dat hij garant staat voor je, en die persoon kan ook aantonen wel over dat geld te beschikken, dan wordt dat ook geaccepteerd.

Zodra je je uitschrijft uit Nederland vervalt je normale zorgverzekering. In Zweden krijg je geen zorgverzekering, dus je zult jezelf ergens moeten verzekeren. Er zijn diverse verzekeringsmaatschappijen die zogenaamde expat-verzekeringen aanbieden. Een voorbeeld hiervan is de verzekering van Oom.

Tot voor kort werden zulke verzekeringen niet of nauwelijks geaccepteerd door skatteverket, en de gronden waarop ze geweigerd werden waren onduidelijk. Sinds kort heeft skatteverket echter duidelijk vastgelegd waar zo’n zorgverzekering aan moet voldoen om door hen geaccepteerd te worden bij een aanvraag voor een persoonsnummer.

De verzekering moet voldoen aan minimaal het volgende:

 • De verzekering moet een dekkingsperiode hebben voor de tijd dat je in Zweden woont, met een minimum van 1 jaar (vanaf datum aanvraag persoonsnummer)
 • De dekking voor zorg moet minimaal 10 miljoen SEK bedragen, of
 • de dekking moet identiek zijn aan de zorgverzekeringen in het land waar je vandaan kwam, of
 • De dekking mag lager zijn dan 10 miljoen SEK als de verzekering de kosten dekt om je bij ziekte naar je land van oorsprong te brengen om daar zorg te ontvangen
 • De verzekering mag geen uitsluitingen bevatten van benodigde behandelingen anders dan tandartskosten, vruchtbaarheids behandelingen, vrijwillige plastische chirurgie en overmacht zoals bij oorlog of natuurlijke rampen.

Omdat nu voor het eerst dus duidelijke eisen vastgelegd zijn waaraan een verzekering moet voldoen volgens skatteverket is het voor verzekeraars zoals Oom mogelijk om hun polissen daarop aan te passen, zodat ze door skatteverket geaccepteerd worden. Als je dus zo’n polis afsluit, vraag de maatschappij dan om hier voor te zorgen.

je kunt dus een persoonsnummer krijgen, maar je zorgverzekering blijft in je eigen hand, je wordt niet opgenomen in het Zweedse systeem.

6 Mensen die in Nederland blijven wonen maar een vakantiehuis hebben in Zweden

Voor deze groep is het het moeilijkst om een persoonsnummer te krijgen. De zorgverzekering is geen probleem aangezien je verzekerd blijft in het Nederlandse systeem, en je in Zweden zorg kunt krijgen met je Nederlandse EHIC.

Skatteverket weigert om aan deze groep een persoonsnummer te geven omdat je volgens hen niet in Zweden woont. Dat levert problemen op omdat in Zweden vrijwel alles aan het persoonsnummer hangt en je zonder dat nummer geen of slechts beperkt gebruik kunt maken van producten en diensten, zowel van de overheid als het bedrijfsleven.

Deze starre houding van de Zweedse overheid is moeilijk te begrijpen. Ze benadelen hiermee een groep mensen die een substantiële bijdrage leveren aan de gemeenschap, en dat vaak ook doen in de wat armere gebieden met weinig economische activiteit.

Er zijn mensen die dit onacceptabel vinden en die er veel voor over hebben om toch dat persoonsnummer te krijgen. Het weigeren van het persoonsnummer is waarschijnlijk in strijd met Europese bepalingen over vrij verkeer van goederen en personen binnen de unie, en discriminatie van bepaalde groepen. Het schijnt dat als je er echt werk van gaat maken en het bij skatteverket duidelijk wordt dat je het zo ver gaat doorzetten, dat ze je alsnog een persoonsnummer geven.

Er zijn bij mij geen gevallen bekend van mensen die echt een hele klacht procedure hebben doorlopen bij de EU. Ook heb ik geen uitspraken kunnen vinden van een Europees hof over dit soort zaken. Waarschijnlijk heeft nog niemand de lange adem en het geld er voor over gehad om het zover te laten komen, of heeft skatteverket een echte, voor hen waarschijnlijk negatieve, uitspraak altijd weten te voorkomen door betrokken personen alsnog een persoonsnummer te geven.

Als iemand hier meer concrete informatie over heeft, dus met een duidelijke openbare bron, dan hoor ik dat graag. Ik zal die informatie dan aan het artikel toevoegen.

Tot slot

Een veelgehoorde misconceptie is dat vaak gedacht wordt dat je met het krijgen van een persoonsnummer automatisch ook in het Zweedse zorgverzekeringsstelsel bent verzekerd. Soms is dat ook zo, maar heel vaak is het niet zo, let hier dus goed op anders kun je zonder het te weten onverzekerd zijn.

Al bovenstaande informatie is gebaseerd op wat vermeld staat op de websites van betrokken instanties en op recente ervaringen van mijzelf en mede emigranten. Ervaringen van mede emigranten ouder dan enkele jaren heb ik buiten beschouwing gelaten omdat er de laatste jaren erg veel is veranderd bij de toekenning van persoonsnummers. Waar bijvoorbeeld 5 jaar terug mensen die in een vergelijkbare situatie zaten als ik erg vaak tot 9 maanden moesten wachten op hun nummer, is dat het laatste jaar meestal al in 2 dagen geregeld, zolang je de juiste papieren meebrengt. Op veel punten is het toekennen van persoonsnummers recent flink verbeterd. Helaas zijn er ook nog genoeg struikelblokken, maar er is dus wel een positieve trend. De informatie op de site van skatteverket is de afgelopen 2 jaar ook flink uitgebreid en verduidelijkt op een hoop punten.

Dit artikel is geschreven in maart 2016. Als je deze informatie na december 2016 leest, controleer dan zelf of alle genoemde punten nog op dezelfde manier van toepassing zijn. Zowel in Nederland als in Zweden veranderen regelmatig dingen. Waar mogelijk zal ik verouderde informatie wel bijwerken maar er zijn grenzen aan mijn kunnen.

Hou er rekening mee dat de instanties waar je mee te maken krijgt soms erg slecht op de hoogte zijn van de exacte regels bij emigratie. Je zult dus met zekerheid en regelmaat foutieve informatie krijgen van instanties als de belastingdienst, zorgverzekeraar, pensioenfondsen, UWV etc. Ik uit deze beschuldiging op basis van mijn eigen ervaring in de omgang met de instanties en op basis van gelijke ervaringen van mede emigranten. Zorg er dus voor dat je al je informatie uit meerdere bronnen bevestigd krijgt voordat je iets voor waarheid aanneemt. Je kunt instanties op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor het geven van foutieve informatie, je blijft hier zelf verantwoordelijk voor, hoe krom en oneerlijk dit ook klinkt. Ik aanvaard overigens ook geen aansprakelijkheid voor de hier gegeven informatie. het motto is dus, check en double check!

22 gedachten over “Wederom het persoonsnummer”

 1. Bart je haalt de woorden uit mijn mond. Je maakt het nu wel erg makkelijk voor alle andere nederlanders om ook te vertrekken. Ik vind het een geweldig en compleet artikel.

 2. Goede info op een rijtje!! 🙂

  Als men op basis van partner hier komt moet men nog steeds een verblijfsvergunning aanvragen bij Migrationsverket.

  1. Dat hoeft niet in alle gevallen. Als je kunt aantonen al in een ander land samengewoond te hebben en de Zweedse wederhelft daar ook ingeschreven is geweest dan is het niet nodig. Heb je niet eerder in een ander land samengewoond dan moet je inderdaad bij migrationsverket uppehållsrätt of uppehålstillstånd aanvragen voor je een persoonsnummer als sambo kunt aanvragen.
   In elk geval bedankt voor je reactie, ik heb het in het artikel toegevoegd.

 3. Hoi Bart!

  Duidelijke omschrijvingen waarvoor dank. Kunnen instanties een puntje aan zuigen. Ook ik kreeg tegenstrijdige verhalen over het al dan niet dubbel belast worden van in mijn geval een ABP-pensioen. De eerste die ik er bij de Belastingdienst-Buitenland over sprak zei dat Zweden belasting heft op het ook in Nederland belaste ABP-pensioen, maar dat ik daarvoor een ontheffingsformulier voor Nederland kon invullen.
  Mijn tweede belletje met de Belastingdienst-Buitenland leverde op dat Zweden het ABP-pensioen niet zal belasten. Deze tweede telefonist heeft mij door een aantal pagina’s van de daarover gaande website geloodst waar een pdf te downloaden is met daarin de informatie die ik moest hebben.
  Dit is de link naar die site van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/verdragsstaten_ib_niet_ingezetenen . Zweden staat op pagina 103. Je ziet dan ook dat er onderscheid gemaakt wordt voor welk beroep het pensioen is – dat pensioenen opgebouwd in vrije beroepen wél in Zweden belast worden.
  Tenslotte kreeg ik afgelopen avond een mail van een goed met de Zweedse wetten en regelgeving op de hoogte zijnde Nederlander die dezelfde informatie gaf als de tweede telefonist van de Belastingdienst: mijn pensioen zal in Zweden niet belast worden.

  Misschien kan je wat met mijn zeer recent verkregen informatie, al neem ik geen enkele verantwoording ervoor dat alles klopt. Zoals je al zegt: check and doublecheck goed voor jezelf.

  1. Hoi Bea,
   ik lees jouw bericht. Ik kan jouw verhaal bevestigen. Ik heb zelf ook een ABP-pensioen en dit wordt inderdaad niet in Zweden belast.

 4. Ik ben in Zweden recentelijk met mijn jeugdliefde getrouwd en woon daar nu ook (heb een vakantiewoning in Nederland).
  Als gepensioneerde ontvang ik AOW en pensioen uit Nederland waarover ik de Nederlandse belasting betaal.
  Ben ook in het bezit van een Zweeds persoonsnummer.
  Ontving nu een vraag van de Zweedse belastingdienst over mijn pensioen in 2015. Volgens informatie van anderen hoef ik in Zweden geen belasting te betalen als ik na mijn pensionering naar Zweden verhuist ben en mijn inkomen (AOW en pensioen) volledig in Nederland is opgebouwd en daarover de Nederandse belasting betaal.
  Wat is uw mening hierover?

  1. AOW is voor zover ik weet in NL belast, en je bent dan ook via NL voor zorg verzekerd via zorginstituur NL. Een aanvullend pensioen wordt wel in Zweden belast, en je bent dan ook in Zweden voor zorg verzekerd, dat is dus dubbel, en je betaalt daar ook 2x voor. Wel kun je zowel in NL als in Zweden een belastingvrije voet toepassen, dus de ‘schade’ is beperkt. Sommige pensioenen, namelijk die van voormalig overheidspersoneel en nog enkele groepen, worden wel in NL belast, en dus niet in Zweden.

 5. Hallo Bert,
  Ik heb eigenlijk een vraag over een bedrijf wat we willen oprichten. Het bedrijf/vestiging zal worden opgericht door mijn bedrijf wat internationaal opereert. Ik ga voor enkel dagen in loondienst bij het bedrijf en krijg als ik heb vernomen een persoonsnummer. Klopt dat?
  In dit geval betaal ik belasting in zweden over mijn loon en wordt mijn AOW in Nederland belast.
  Verder heb ik geen pensioen uitkering meer. Zelf ben ik 69 en ga voor die tijd in zweden wonen of langer als het mij daar bevalt.

  1. Als je bedrijf in Zweden loonheffingen etc voor jou afdraagt, en jij in Zweden belasting betaalt over dat loon dan krijg je een persoonsnummer. Je bent dan tevens in Zweden op die manier voor zorg verzekerd, dus de zorgpremies die in NL op je AOW ingehouden worden zijn dubbel. Het is mogelijk om te regelen dat die premies niet langer worden ingehouden op de AOW, maar exact welke procedure je daarvoor moet volgen weet ik niet. Als je in Zweden een garantipension (Soort Zweedse AOW) ontvangt dan geeft de Zweedse uitkerende instantie dat door aan de Nederlandse instanties en stopt die premieheffing, maar hoe dat gaat bij loondienst zoals jij omschrijft durf ik niet te zeggen. Wel de moeite waard om ook even naar te kijken, het gaat om aardig wat geld elke maand.

   1. Hallo Bart,
    Ik ga het toch eens uitzoeken. Het lijkt mij een goede test case. Ik blijf een klein salaris in Nederland houden en ga ook voor een dag voor het Zweedse bedrijf werken maar blijven gewoon in Nederland wonen. Wij hebben al een huis in zweden gekocht en ga daar met de familie gebruik van maken. Het is zeer interessant hoe ze daarmee omgegaan. Wat gaat er met mijn SN. gebeuren als ik stop met werken voor onze Zweeds bedrijf en gewoon mijn huis aanhoud als vakantiehuis. Of als ik een salaris neem uit het Zweedse bedrijf en mijn vrouw uit het Nederlandse bedrijf. Wat gebeurd er met de dividenden die worden uitgekeerd en waar betaal ik belasting(dubbel). Soms moet je dingen gewoon uitproberen omdat vele adviezen vaak tegenovergesteld zijn. Ik zal dit ook weer eens aan onze accountants voorleggen.

    Groet,
    Rudolf

 6. Dag Bart, een duidelijk en goed blog! In het kort mijn verhaal.
  Ik ben 57 jaar, nog woonachtig in Nederland en heb een éénmanszaak.
  Een “keurig” hardwerkende Nederlander dus….maar ik ben eigenlijk wel klaar in Nl. Ik wil mijn pensioen aanvragen, denk nou niet dat ik hier van kan leven, maar samen met mijn vriendin die een WAO uitkering heeft, willen wij weg uit Nl en samen een huis kopen in Zweden.
  Tegen welke financiële problemen kunnen wij aan lopen? Gaan we inleveren op hetgeen we aan uitkering meenemen? Kan ik beter een vakantiehuis kopen en er in praktijk gewoon permanent blijven wonen? Zou ik een paar uurtjes per week als Zzp-er kunnen werken om zo toch mijn persoonsnummer te krijgen? Levert mijn vriendin nog iets van haar uitkering in?

 7. Hallo Bart, misschien heb je voor mij een advies, mijn man en ik wonen in Nederland(koophuis) en hebben een vakantiehuis in Zweden, nu willen wij volgend jaar juli/Augustus gaan emigreren. Nu is mijn idee om na deze zomer alvast in Zweden werk te zoeken,ik ben met de taal bezig ,als het lukt eerst een tijdelijke baan voor 5 maanden oid,mijn man blijft voorlopig tot aan de emigratie nog in Nederland werken.zou jij mij kunnen vertellen of en welke consequenties dit voor onze situatie heeft? Kun je überhaupt aan het werk zonder pn? Ik heb gehoord over een samordningsnummer? Kan ik ook gewoon zorgverzekering houden in Nederland? En hoe zit dit belastingtechnisch voor ons? En stel je kan tijdelijk werken, kun je dan meerdere keren op een tijdelijk contract werken? Hopelijk kun je mij wat meer duidelijkheid geven,Hartelijke groet Jessica

 8. Best Bart, zo te zien heb jij verstand van zaken en heb daarom ook een vraag 😉 die ik verder nergens kan vinden.
  Als ik met mijn echtgenoot, die een wia-uitkering uit NL meeneemt ik SE ga wonen, en ik dus samen op de S1 verklaring als medeverzekerde sta. Ben ik medeverzekerd en wordt voor ons beiden de verdragbijdrage/inhouding voor de zorg ingehouden in NL (CAK). We krijgen dan beiden een persoonnummer en hebben recht op zorg die dan door SE in NL wordt gedeclareerd.
  Wat als ik in SE ga werken voor een kortere periode (bijv 3 mnd), dan ben ik via SE verzekerd voor de zorg en hoef ik geen inhouding/verdragsbijdrage meer aan NL af te dragen. Wat na deze bijv 3 mnd?? Blijf ik dan verzekerd via SE, is er een minimale termijn dat je gewerkt moet hebben ??
  Bij voorbaat dank voor je reactie.

  1. Dat weet ik niet, ik heb eens ergens een termijn van 2 jaar gelezen, maar kan daar geen duidelijke officiële bron van vinden. Ik durf er dus geen antwoord op te geven. Je zou dit kunnen navragen bij forsäkringskassan, die zouden het moeten weten. Wel zou ik daarvoor bellen met FK in Stockholm, uit ervaringen van een vriend weet ikd at hij op zulke minder voorkomende zaken bij de lokale FK kantoortjes fout werd voorgelicht, maar bij FK in Stockholm konden ze hem wel de juiste antwoorden geven.

 9. Hoi Bart,

  Ik stuitte zojuist op je website en je lijkt me iemand die me vooruit kan helpen.

  Ik ben zzp’er en ingeschreven bij de kvk in Nederland. Ik woon al ruim een jaar bij mijn vriendin en haar schoonouders in Lund. We hebben een huis gevonden dat tijdelijk wordt gefinancierd door mijn vader en ik zou graag mijn eenmanszaak naar Zweden willen verhuizen, daar belasting gaan betalen, een personnummer ontvangen en het liefst ook van de gezondheidszorg gebruik maken. Ik ben inmiddels documenten aan het verzamelen om naar Skatteverket te gaan, maar mijn verzekeringsmaatschappij kan me geen S1 formulier geven omdat ik zzp’er ben en ze zeggen ook dat ik, vanaf het moment dat ik in Zweden sta ingeschreven, ik geen recht meer heb op Nederlandse gezondheidszorg.

  Wat is handig? Ik wil geen eeuwige toerist blijven in Zweden.. 😉

  1. Dag Leon,

   Als ZZPer kan je laten registreren bij coolcompany.com, zij verzorgen dan je facturatie ( voor 10% van de factuur en dragen ook de belasting af) en Skatteverket accepteerd dit ook als registratie ( met de inschrijving bij Coolcompany ga je naar Skatteverket en vraag om een “Beslut om preliminary A-skatt- A-skattsedel).
   Zodra je in Zweden ga werken en belasting en sociale verzekeringen ga betalen moet je de Zweedse Forsakringskassan vragen een formulier E108 op te stellen en deze aan de CAK in Nederland te sturen, de CAK houdt anders de sociale verzekeringen in op alle inkomsten uit Nederland.
   Hou er rekening mee dat alles een lange doorloop tijd heft in Zweden.
   Succes en mvg. Jacobus

 10. Geld zwangerschap ook als bewijs van relatie in situatie 2? dit is namelijk de reden dat we sneller samen willen wonen en ik naar hem toe emigreer het liefste voor mijn bevalling!

Reacties zijn gesloten.