De zorgverzekering voor emigranten met een uitkering

zorgverzekering
bodemloze put

Elke Nederlander met een WAO, WIA of AOW uitkering is in Nederland verzekerd voor zorg. De uitkeringsinstantie int de premie van de uitkering en stuurt deze door aan CAK. (Tot 31-12-2016 Zorginstituut Nederland) CAK geeft je een verdragsformulier S1 of E121 waarmee je in het Zweedse zorgsysteem wordt opgenomen.

 

De zorgverzekering voor deze uitkeringshouders werkt op deze manier voor alle emigranten, naar alle landen. Hoeveel premie je precies betaalt hant er van af in welk land je woont. Van alle landen wordt gekeken hoe duur de zorg daar is in verhouding tot het Nederlandse zorgsysteem, en de premie wordt aangepast door deze te vermenigvuldigen met de woonlandfactor. Deze woonlandfactor wordt elk jaar opnieuw bepaald.

 

De inhoudingen voor de zorgverzekering

Op de uitkering worden 3 bedragen ingehouden die te maken hebben met de zorgkosten.

 1. Nominale bijdrage. Deze premie vind je op de uitkerings specificatie terug als ‘Nominale zvw inh’. Dit is de premie die je als je een normale baan hebt zelf maandelijks aan een zorgverzekeraar betaalt. Als je een uitkering hebt en emigreert dan wordt deze nominale bijdrage door de uitkeringsinstantie op je uitkering ingehouden en overgemaakt naar CAK.
 2. Inkomensafhankelijke bijdrage. Deze inhouding maakt deel uit van wat op de uitkeringsspecificatie staat als ‘Bedrag Loonbel/premie vv’. Dit is een percentage van je bruto uitkering die wordt ingehouden op je uitkering. Als je normaal in Nederland werkt dan wordt deze zelfde bijdrage ook ingehouden op je maandelijkse loon. Deze inhouding bedraagt 6,65% bij een WAO en WIA uitkering, en 5,4% bij een AOW. Deze inhouding wordt berekend over maximaal 53710 euro, over inkomen daarboven wordt dit niet ingehouden.
 3. Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz. Deze inhouding vind je op de uitkeringsspecificatie terug onder het kopje ‘Bedrag Wlz buitenl’. De hoogte van deze premie is 9,65% over inkomen in de eerste en tweede belastingschijf, ook als je in Nederland niet belastingplichtig bent. Het wordt berekend over een maximum van €34130 als je voor 1946 geboren bent, of €33791 als je later geboren bent.

Alles bij elkaar wordt er dus maandelijks best veel geld van je bruto uitkering ingehouden voor de zorgverzekering. Op zich niets bijzonders, als je gewoon in Nederland werkt dan heb je deze inhoudingen op je loon ook, alleen de nominale premie moet je dan zelf maandelijks aan je zorgverzekeraar overmaken. Alle 3 hier genoemde bijdragen die je betaalt voor de zorgverzekering worden gecorrigeerd met de woonlandfactor.

 

Maar nu komt het

De woonlandfactoren van de afgelopen jaren:
2014    0.7354
2015    0,7573
2016    0.8219
2017    1.0948
Vanaf 1 januari 2017 wordt er dus ineens een hele grote sprong gemaakt. Alle 3 de premie componenten worden nu dus vermenigvuldigd met 1.0948.

In de praktijk komt dit er op neer dat Nederlanders in Zweden met een WAO, WIA of AOW uitkering vanaf deze maand een stuk minder geld zullen ontvangen. De nominale premie is voor iedereen hetzelfde. Daarvoor werd vorig jaar €84,11 ingehouden, Dit jaar zal dat €117,69 zijn. De andere inhoudingen zijn procentueel, dus hoe hoger de uitkering, des te groter het verschil zal zijn.

Voor mijzelf betekent dit dat ik maandelijks netto €100 minder zal ontvangen, terwijl de bruto uitkering €30 gestegen is. Ik betaal vanaf nu dus €130 meer voor de zorg elke maand. Bij iemand met een vrij lage uitkering zal het verschil minder zijn, maar omdat zo iemand al moet leven van een lager inkomen zal de impact hiervan extra hard aankomen, want €80 minder per maand als je maar €1100 netto hebt is erg veel.

UPDATE 7 oktober 2017:

Het is duidelijk inmiddels duidelijk geworden dat de woonlandfactor die voor 2017 berekend is niet juist is. De boel is onderzocht en er komt een correctie. het ministerie van VWS heeft van het CAK nieuwe gecorrigeerde woonlandfactoren ontvangen. Deze bedragen voor 2017 0,8236, en voor 2018 0,8104. De flinke premieverhoging die we dus sinds januari 2017 betalen wordt gecorrigeerd, en we krijgen dat geld terug. Hoelang dat gaat duren is afwachten, maar al met al dus goed nieuws.

 

UPDATE 20 november 2017:

De woonlandfactoren zijn inmiddels door het ministerie van VWS officieel vastgesteld en deze zijn nu in de staatscourant  gepubliceerd, waarmee deze cijfers nu van kracht zijn. De factoren voor 2018 en de correctie voor 2017 zijn zoals ik in de update van 7 oktober geschreven had. Je kunt de bekendmaking hier lezen.

Een uitweg voor sommigen met AOW

Voor 1 groep blijkt er een mogelijkheid te zijn om hier onderuit te komen. Als je AOW ontvangt, en voor je 65e al minimaal 3 jaar in Zweden woonde en in het bezit was van een persoonsnummer, dan kun je een garantipension aanvragen bij pensionmyndigheten. Je hoeft hiervoor dus alleen 3 jaar voor je 65e in Zweden gewoond te hebben met persoonsnummer, je hoeft niet in Zweden gewerkt te hebben.

Het bedrag dat je zult ontvangen als garantipension is niet afhankelijk van vermogen of inkomen vanuit het buitenland, maar wordt puur bepaald aan de hand van de lengte van je verblijf in Zweden voor je pensioendatum. Het maximale bedrag dat je zo kunt ontvangen is niet erg hoog, en als je slechts enkele jaren in Zweden hebt gewoond voor je pensioen, dan zul je slechts heel weinig krijgen. Maar dat maakt niet uit. Als je een garantipension krijgt, hoe laag ook, dan ben je daarmee automatisch ook in Zweden verzekerd in het zorgsysteem. Dat houdt in dat de zorgverzekering via CAK dan gestopt wordt, en de premies daarvoor niet meer op je AOW worden ingehouden.

44 gedachten over “De zorgverzekering voor emigranten met een uitkering”

 1. Tweede uitweg voor sommigen met AOW: Zweeds inkomen, één loonstrook vaak al voldoende en hoeven niet veel uren op te staan. Alleen dus even een behulpzame “werkgever” (ondernemer) vinden…

  1. Als je (kort) werkt dan val je inderdaad ook automatisch in het Zweedse systeem. Een baan zoeken in Zweden is echter voor de meeste in deze groep niet echt waar ze voor naar Zweden gingen, maar er zijn mensen met een lage WAO/WIA voor wie dit nu een noodzaak geworden is omdat er netto te weinig overblijft helaas.

   1. Nee was wellicht niet het doel van de emigratie, maar één keertje op een Zweedse loonlijst kan veel ziektekostenpremie besparen :-). Het was maar een tip, mijn ouders met AOW waren erg blij dat ze even mochten meewerken in ons bedrijf…

   2. Hoi Bart, wij zijn dus nu ook geconfronteerd met de drastische inhoudingen v.a. januari 2017 en leveren op onze gezamenlijke AOW bijna 150 euro per maand structureel in: dat vind ik heel veel. Ons aanvullende pensioen wordt echter niet belast in Zweden, onze inkomsten zijn dus meer dan 90% belast in NL. Kan het nu zo zijn dat, als we gebruik maken van het zweedse garantiepensioen, we daarmee dus inkomsten uit Zweden hebben, ook ineens, ipv nederlands belastingplchtig, zweeds belastingplichtig worden? Dat willen we dus niet, want dan is het net zo lang als het breed is, vrees ik. Zie ik dat goed?

    1. Je zou bij pensionmyndugheten kunnen informeren hoeveel garantipension je exact zou krijgen in Zweden zonder het echt al aan te vragen, en dan met dat bedrag gaan rekenen of je Nederlandse inkomen meer blijft dan 90% van je wereldinkomen. Dat zal er vooral vanaf hangen hoelang je al in Zweden woonde voor je 65 werd, als dat maar heel kort is dan bedraagt het garantipension maar een paar honderd kronen, woon je al lang in Zweden dan loopt het bedrag op en loop je het risico dat je anders belast gaat worden. Ik weet overigens niet of de Zweedse belastingen hoger zijn dan de Nederlandse, het kan zeker lonen om dat eens goed door te rekenen. Er wordt vaak geroepen dat de belasting in Zweden zo erg hoog is, maar volgens mij valt dat mee, en zijn het vooral de werkgeverslasten over een salaris die in Zweden een stuk hoger liggen.

  2. Hangt dit af van het feit, dat je belasting betaalt in Zweden of niet? En, Bart, ik zou graag eens weten waar deze regels te vinden zijn. Aan de Nederlandse kant houden ze hun mond daarover en lukt het niet om info te krijgen, waar je de regels kunt lezen, wanneer je een uitzondering bent.

  3. En, Bart, geldt het ook nog als je ouder bent dan 65 jaar en reeds AOW hebt en je dan nog een beetje werk zoekt of een bedrijfje hebt. Ik ben 67 jaar.

  1. Over je uitkering uit Nederland betaal je in Zweden geen belasting. Als je in Zweden wel belasting betaalt dan heb je daar blijkbaar een inkomen. Grote kans dat je dan ook op die manier onder het Zweedse zorgsysteem valt, maar dat zul je voor elke specifieke situatie bij de instanties in Zweden moeten navragen.

   Hoe het zit met een eigen bedrijf weet ik niet precies, maar als dat bedrijf in Zweden is dan betaal je belasting en zou je verzekerd moeten zijn. Navragen bij Försäkringskassan dus.

   In Nederland valt weinig informatie te vinden over hoe je onder de CAK premiebetaling uit kan komen. Als je een Zweeds garantipension hebt dan geeft pensionmyndigheten dat door aan CAK, en die stoppen dan de inning van premie. Als je op een andere manier in het Zweedse zorgsysteem valt dan zul je daar via 1 van de Zweedse instanties bewijs van moeten hebben. Ik zou CAK eens bellen en dat gewoon vragen. Dat ze niet alle informatie op de website hebben staan wil nog niet zeggen dat ze het achterhouden, als jij belt met vragen over jouw specifieke situatie dan krijg je echt wel een antwoord.

    1. Dat weet ik, het artikel gaat ook over de uitkeringen, daar wordt de premie op ingehouden. aanvullende pensioenen staan los van de uitkeringen, en er wordt op aanvullende pensioenen geen premie betaald.

     1. Er wordt op aanvullende pensioenen wel zorgbijdrage weggehaald door Nederland.

     2. Op aanvullende pensioenen wordt geen aparte inhouding gedaan voor zorgbijdrage. Bij de berekening van de totale zorgbijdrage die wordt ingehouden op AOW telt een aanvullend pensioen wel mee, omdat de hoogte van de premie wordt berekend over het wereldinkomen, niet alleen over de AOW.

    2. ???? Belasting betalen in Zweden over een aanvullend pensioen? Wij kozen destijds om Nederlands belastingplichtig te blijven (heet nu kwalificerend buitenlands belastingplichtig) en Zweden heft geen belasting over onze aow en ons pensioen. De belastingdienst buitenland heeft ons er vorig jaar op geattendeerd dat een lijfrente uitkering volgens het belastingverdrag wel in Zweden wordt belast. Ik ben benieuwd naar verdere info.

 2. Je schrijft: “Hoe het zit met een eigen bedrijf weet ik niet precies, maar als dat bedrijf in Zweden is dan betaal je belasting en zou je verzekerd moeten zijn.” Als het een eenmanszaak betreft, maakt het niet uit waar dat bedrijf zit. Als je in Zweden woont, ben je verplicht om je “wereld-inkomen” op te geven. Dus ook de winst van je Nederlandse eenmanszaak. Je bent ook verplicht om voor dat Nederlandse bedrijf een boekhouding te voeren volgens de Zweedse regels. Daardoor zal de winst voor de Zweedse belastingdienst vaak veel hoger uitvallen dan de winst voor de Nederlandse belastingdienst. Maar goed, het voordeel is dan wel dat je onder het Zweedse zorgstelsel valt.

 3. Beste Bart,
  Dank je wel voor het starten van deze blog, daar was denk ik grote behoefte aan.

  Ik heb een vraag aan jou en alle Nederlands die met AOW in Zweden wonen.
  De verhoging van de zorgtoeslag treft ons allemaal, maar wie is er daarnaast ook financieel op achteruit gegaan door de 90% regeling die 1 januari 2015 van kracht werd.

  Mijn man en ik wonen sinds 2012 in Zweden en zijn er jaar na jaar financieel op achteruit gegaan door de stapeling van Nederlandse maatregelen.
  In 2015 zijn we er netto zo’n € 100,00 per maand op achteruit gegaan omdat we niet meer kwalificeren (ons 100% Nederlands inkomen wordt voor een deel in Zweden belast, waardoor we niet aan de 90% eis voldoen)
  Vanaf januari gaan we er weer € 100,00 per maand netto op achteruit. Total dus € 200,00 netto in een paar jaar tijd. Voor ons is de situatie nu onhoudbaar geworden. Er moet iets gebeuren willen we in Zweden kunnen blijven wonen.

  Op dit moment ben ik met de belastingdienst in gesprek over de 90% regeling die zo nadelig voor een grote groep uitpakt. Zoals het er nu naar uitziet zullen we samen met de belastingdienst naar de rechter gaan. De belastingdienst zal dan meteen een aanvraag doen om de zaak voor een hogere rechter te laten komen, omdat ook de belastingdienst van de 90% eis af wil. Volgens Nederlands recht voert de belastingdienst de wet correct uit. Maar Europeesch gezien gaat Nederland zijn boekje ver te buiten. We hopen zo aan te sturen op juripredentie inzake de 90% regeling die zeer veel mensen onnodig zwaar raakt. Er loopt al een zaak bij het Hof van justitie (een voetbal makelaar kaart de 90% regeling ook aan.

  Ik zou graag weten of er meer Nederlanders in Zweden zijn die groot financieel nadeel ondervinden van de 90% eis. De belastingdienst kent namelijk de zogenaamde ¨hardheidsclausule¨. Wanneer een regeling onnodig hard uitpakt voor een groep, kan de minister deze clausule toepassen en voor die groep de regeling aanpassen.

  1. Hoi,
   Ik heb zelf niet te maken met de 90% regeling en ben ook niet goed op de hoogte hoe die precies werkt. Maar het is vervelend om te horen dat je situatie onhoudbaar wordt. Helaas heb ik inmiddels ook van enkele anderen gehoord dat ze nu in de problemen komen omdat de zorgpremies zo stijgen. Ik hoop dat je in Zweden kunt blijven, in Nederland is het leven de laatste jaren ook niet bepaald goedkoper geworden.

   Ik schrijf mijn blog deels voor familie en vrienden, maar ook deels om mensen voor te lichten en te helpen. Ik ben actief op Zweden Forum op facebook en daar komen regelmatig gelijksoortige vragen voorbij en dan schrijf ik daar een blog over als ik er iets van weet. Misschien kun je je vraag over de 90% regeling daar stellen, grote kans dat er anderen zijn op Zweden Forum die daar ook mee te maken hebben.

 4. Als je belasting betaald in Zweden wil dat nog niet zeggen dat je automatisch in het Zweedse zorgsysteem komt.
  Ik heb zowel AOW als aanvullend pensioen uit Nederland, over het aanvullend pensioen betaal ik in Zweden belasting.
  Toch moet ik voor zowel AOW als aanvullend pensioen de zorgpremies betalen!
  Er zijn wel mogelijkheden om (tijdelijk) een aantal uren betaald te werken maar liefst zo weinig mogelijk omdat de mogelijke “werkgever” veel belasting over het loon moet betalen.
  Mijn vraag is, en misschien kan Patricia hier iets meer over vertellen, is er een minimum aantal uren, een minimum duur of een minimum loon waar je aan moet voldoen? En hoe weet je wanneer je dan onder het Zweedse zorgsysteem valt?
  Ik kan dir natuurlijk bij Försäkringskassen vragen maar ik wil geen slapende honden wakker maken.
  Zo, dit zijn veel vragen, maar velen weten meer dan één en misschien heeft iemand anders er ook wat aan!

  1. Ik denk dat de relatie tussen belastingplicht en zorgverzekering alleen slaat op inkomstenbelasting. Belasting uit arbeid of uitkering dus, en dat belasting over vermogen, aanvullend pensioen, lijfrente e.d., niet van invloed zijn op verzekerd zijn voor zorg. De premies voor zorgverzekering zullen ook in Zweden ingehouden worden op bruto inkomen, en niet op andere belastingen. Als je geen inkomen hebt, dan kan er dus geen premie ingehouden worden en dientengevolge ben je dan niet verzekerd.

 5. Hallo,
  Ik woon al jaren in Zweden met WAO uitkering, heb destijds een E121 formulier gekregen en ben opgenomen in het Zweedse zorgsysteem. De inhoudingen voor de Ned. zorgverzekeringen rijzen de pan uit, terwijl je ook in Zweden de kosten voor “sjukvård, recept belagda läkemedel en tandvård” tot de bedragen van “högkostnadsskydd” zelf moet betalen. Is hier nog iets van te verhalen op de Ned. belastingdienst?

  1. Ik heb de Zweedse Skatteverket gevraagd of mijn kosten die door het CAK worden ingehouden aftrekbaar zijn in Zweden en kreeg vandaag onderstaand antwoord:
   Hi,

   If you have an income from another EU/EES country and you are liable to tax in Sweden it´s possible, under certain conditions, to get a general deduction for foreign obligatory social insurance fees. Some conditions must be fulfilled:

   *You should have belonged to the other countrys legislation for social security when you earned the income.
   *The income should be taxed in Sweden.
   *The social security fees should be determined and paid in the other country.
   *The social security fees should be paid accordingly to the EU-regulation.

   Click on the link below to read more (only in Swedish though)

   https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2888.html

   Misschien heb je hier iets aan.
   Mvg. Koos

 6. Beste Bart
  Ik heb een allemanspensioen aanvraagt en inmiddels gekregen.Maar hoe zeg ik nu mijn zorg verzekering in Nederland op ,mijn echt genoot betaald de verzekering, omdat ik geen inkomen had in Zweden.
  Graag een advies .
  groeten Sonja

  1. SONJA,
   Officieel in Zweden gaan wonen met persoonsnummer, dus emigreren dan houdt de zorg verzekering op in Nederland.

    1. Een persoonsnummer is niet genoeg, je moet ook een pensioen of inkomen in Zweden hebben waarmee je onder het Zweedse zorgsysteem valt voordat CAK er iets mee kan doen en je NL inhoudingen kan stopzetten.

     1. Dag Bart,

      Ik heb natuurlijk inkomen in Zweden uit AOW, diverse pensioenen en lijfrente, en betaal mijn belasting in Zweden en val onder de Zweedse standaard ziektekosten, toch wil het CAK mij blijven belasten en ik heb hiertegen een bezwaarschrift ingediend en binnenkort een telefonische hoorzitting, het gaat tenslotte om een hoop centjes.
      Mvg. Koos

    2. Koos, als je alleen inkomen uit Nederland t.w. AOW + eventueel aanvullend pensioen hebt, dan blijf je de zorgbijdrage betalen via CAK. Volgens het belastingverdrag tussen Nederland en Zweden betaal je belasting over de AOW in Nederland en over de meeste aanvullende pensioenen (dus niet alle, bijv. niet ABP) belasting in Zweden. Als je belasting betaalt in Zweden, kun je de zorgbijdrage, die je betaalt over die aanvullende pensioenen in mindering laten brengen in het Zweedse belastingsysteem en dan krijg je voor ongeveer 1/3 deel van de zorgbijdrage die je betaalde in Nederland, belastingaftrek. Dat houdt dus in, dat dit niet geldt voor de zorgbijdrage, die je betaalt over de AOW, want die wordt belast in Nederland volgens het belastingverdrag. Maar je krijgt dan in ieder geval een deel terug.

     1. Dag Ge,

      bedankt voor deze informative, ik ga ermee aan de slag,
      Mvg. Koos

      PS
      Waar woon jij in Zweden? ik woon nabij Oskarshamn

 7. Inmiddels is uit betrouwbare bron bekend dat Zweden de zorgkosten niet volgens de richtlijnen van de Administratieve Commissie van de EC heeft berekend. ER komen correcties die (in elk geval) de woonlandfactor van 2017 zal doen verlagen. CAK zal daaraan uitvoering geven.

 8. Als je alleen belasting betaald over b.v. je (vroeg)pensioen (niet AOW) in Zweden, moet je in Nederland de zorgverzekering betalen. Je kunt dat bedrag wel aftrekken bij de belastingaangifte in Zweden. Om in aanmerking te komen voor allmänpension moet je 3 jaar van tevoren in Zweden wonen, maar het laatste jaar telt niet mee voor de uitkering. De berekening gaat in wanneer je volgens het 121 formulier geregestreerd bent.
  Pensionsmyndigheten kijkt wel hoeveel AOW je uit Nederland krijgt, als dat gelijk is aan het Zweedse bedrag krijg je geen allmänspension.
  Wij hebben al bijna een jaar allmänpension, maar försäkringskassan heeft dat nog steeds niet doorgegeven aan CAK, zodat we nog steeds zorgverzekering in Nederland betalen. Ik heb nu een bewijs van Pensionsmyndigheten opgestuurd, maar heb daar nog steeds geen antwoord op. Het schijnt dat CAK persé eerst bericht uit Zweden wil.

  Ik hoop ook dat er snel meer duidelijkheid over de woonlandfactor en 90% regeling komt!

 9. Bart deze reactie krijg ik over het landfactor van het CAK ,,,,U geeft in uw e-mail ook aan dat de woonlandfactor voor 2017 is aangepast. Dit is tot op heden nog niet het geval. Pas als de Minister van VWS hier een besluit over heeft genomen, kunnen wij dit aanpassen.
  Hetzelfde met ons mijn vrouw werkt maar CAK doet er werkelijk alles aan om haar maar verzekert te laten zijn in Nederland.
  Ik heb dit jaar ook gewerkt en denk je dat voor mij ook op gaat, niet dus ik ben gedeeltelijk afgekeurd en men houd zich maar vast aan die wao en dat ik moet betalen.
  Ben nu al zeker een jaar bezig en men weigert werkelijk alle medewerking en schuift alles naar de Försäkringskassan er helemaal NIEMAND van het CAK die meewerkt. Ook kregen wij 2,5 jaar geleden te horen dat wij totaal geen recht hadden op zorgtoeslag dus wij moetsen alles ophoesten zonder tegemoetkoming, dat heeft ook 1,5 jaar geduurt voor men ons wel een zorg toeslag ging uitbetalen.
  Wat kunnen wij doen om van die oplichters af te komen

  grtjes Hans en Winanda

 10. Hoi Koos Middendorp,

  Je had aan het Skatteverket gevraagd of de ziektekostenpremies die je betaald aan het CAK
  in Nederland ook aftrekbaar zijn in Zweden,ik heb de reactie gelezen van het Skatteverket
  maar ik kan niet helemaal bepalen of het inderdaad ook aftrekbaar is bij de belastingen in Zweden,ik heb een vervroegt pensioen uit Nederland,kun je mij vertellen of jij de premies van het CAK nu mag aftrekken bij het Skatteverket?

  Mvg
  Leo Verweij

  1. Dag Leo,

   Ja dat kan , in de Inkomstdeklaration vul je in bij 3.1 Allmanna avdrag het volledig bedrag aan premies die het CAK heeft ingehouden en krijg je een klein gedeelte terug.
   Mvg. Koos

   1. Koos Middendorp, Leo Verwey, ja, je kunt dat gedeelte aftrekken dat van je in Zweden belastbare pensioen wordt afgetrokken en dan krijg je daar een stukje van terug. Dat is ongeveer 1/3 deel van het bedrag dat de CAK heeft afgehouden van je in Zweden belastbare pensioen.
    Trouwens ik woon ook in de buurt van Oskarshamn, namelijk in Högsby.
    Koos, mijn email is G.wonnink@gmail.com

   2. Hoi Koos,

    Als je premies opgeef aan het Skatteverket voeg je dan ook nog het jaaroverzicht van het CAK met de betaalde premies toe?

    Mvg.
    Leo Verweij

    1. Dag Leo,
     ik heb in Nederland een expat specialist (www.mffa.nl ) die mijn Nederlandse aangifte heeft gedaan, deze heb ik ook meegestuurd aan Skatteverket, hierop staan ook de ingehouden premies van al mijn werkgevers in het verleden, je kan natuurlijk ook het jaaroverzicht van het CAK meesturen.
     Fijne feestdagen en een gezond 2018.
     Mvg. Koos

 11. Goedendag allen,

  Kan iemand mij vertellen als je in Zweden voor het Skatteverket je pensioengerechtigde
  leeftijd heb bereikt van 65 jaar hoeveel belasting je dan betaalt,ik ben nu 63 en betaal nu zo’n 33% over mijn vervroegd pensioen dat ik krijg uit Nederland!

  Mvg
  Leo Verweij

  1. Beste Leo,
   Je schrijft dat jouw vroegpensioen nu volledig in Nederland wordt belast. Daaruit begrijp ik dat je dit ontvangt van het ABP.
   Zo niet, dan moet je op basis van de gesloten belastingverdragen de verschuldigde belasting in Zweden gaan betalen. Hiervoor staan aanvraagformulieren op de site van de Nederlandse belastingdienst. Zoals je boven kunt lezen worden de zorgkosten in Nederland ingehouden zou je (kennelijk) hiervan in Zweden en deel terug kunnen ontvangen. M.b.t. deze teruggaaf heb ik zelf nog geen ervaring, maar dat ga ik nog uitzoeken dit jaar. Of je al met al beter uitkomt is mij nog onbekend.
   Ontvang je nu een vroegpensioen van ABP en later AOW met aanvullend pension van het ABP dan blijft alles in Nederland belast.
   Echter, ook in Zweden is men bezig met het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat zou m.i. ook kunnen betekenen dat de (boven steeds genoemde leeftijdsgrens) van 65 jaar ook opgetrokken zou kunnen worden.
   Voorbeeld; emigratie op 62-jarige leeftijd. Dan ben je bij 65 jaar dus minder dan 3 jaren in Zweden en krijg je hier dus geen allmän-pension. Wordt de pensioengrens verhoogd van 65 naar 67 jaar en zou de hieraan gerelateerde wetgeving ook worden aangepaste, dan ben je t.z.t. dus wel langer dan 3 jaren in Zweden en zou je recht kunnen hebben op allmän-pension.
   Ik denk dat we dit even in de gaten moeten houden.

 12. Hallo Koos of andere Zwederlanders,

  Ik had laatst een gesprekje over de aftrekbaarheid bij het Skatteverket van de betaalde zorgpremies aan het CAK in Nederland ik weet dat dit mogelijk is en ook opgegeven
  bij het Skatteverket, maar wat ik wel heel merkwaardig vindt is dat ik zowel ziektekostenpremies betaald aan het CAK als aan het Skatteverket en wel 11% van de 33 % die ik betaald over mijn vervroegde pensioen uit Nederland ik vraag mij nu af kan ik die 11% die ik betaald aan het Skatteverket ook kan aftrekken bij de belastingdienst in Nederland,
  kan iemand mij vertellen wat zijn ervaringen zijn met deze materie?

  Met vriendelijke Groet
  Leo Verweij

 13. Hallo Zwederlanders,

  In heb een vraag, als je een WAO uitkering heb en je krijg in Zweden een klein pensioen
  van de pensionmyndigheten mag dan het CAK nog de zorgpremie van je WAO inhouden
  of is het zo als je dus nu een inkomen heb in Zweden via een klein pensioen het CAK
  niet meer de zorgpremie mag inhouden, heeft iemand van jullie hier ervaring mee?

  Met vriendelijke groet
  Leo Verweij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *