De Kp index bij noorderlicht

noorderlicht
Noorderlicht over Rätansjön

Iemand vroeg op Zweden forum op facebook wat die Kp index bij noorderlicht nou precies is. Dat had ik mij ook al eens afgevraagd en ik heb het toen opgezocht. Dat was wel even werk want het is een heel verhaal, maar ik zal proberen hier op een eenvoudige manier uit te leggen wat die Kp index betekent.

“De Kp index bij noorderlicht” verder lezen

Noorderlicht

Hoe ontstaat noorderlicht

Noorderlicht
Noorderlicht

De zon is waarschijnlijk van Duitse afkomst want hij laat regelmatig flinke boertjes en winden en stoot daarbij grote wolken geladen deeltjes uit, de zonnewind. Als die zonnewind toevallig in de richting van de aarde is, dan wordt die door het aard magnetisch veld afgebogen naar de noord of zuidpool. De zonnewind dringt daar de atmosfeer binnen en de geladen deeltjes botsen met zuurstof en stikstof atomen. Daarbij komt energie vrij in de vorm van licht.

Dit licht komt vrij op een hoogte die uiteenloopt van 80 tot 1000 kilometer boven het aardoppervlak. Het noorderlicht kan verschillende kleuren hebben, wit, maar vooral groen en paarsrood. Als de zonnewind botst op zuurstofatomen dan is het noorderlicht rood of groen. Botst het op stikstofatomen dan ontstaat paars of rood licht. Het menselijk oog is 5 maal zo gevoelig voor groen dan voor rood, dus daardoor zie je met het blote oog vooral het groene licht.

“Noorderlicht” verder lezen